تاریخ : دوشنبه، 3 شهريور ماه، 1393
موضوع :

ثبت نام هفتمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیا

 

انجمن کتیای ایران به عنوان اولین و قویترین مرکز تخصصی آموزشی نرم افزار کتیای در ایران سالیه مسابقه ی طراحی با نرم افزار کتیا برگزار می کند. هدف از این مسابقه کشف استعداد های برتر در نرم افزار کتیا در سراسر ایران و معرفی آنها به مراکز صنعتی می باشد.

 

شرکت در این مسابقه برای تمام طراحان و کتیا کاران محترم سراسر کشور آزاد می باشد. 

 

 


مسابقه طراحی کتیا انجمن کتیای ایران 2018 CATIA Competition Design 2020 2019

منبع این مقاله : :CATIA.IR :: مرجع آموزشي نرم افزار كتيا در ايران
آدرس این مطلب : https://ircatia.ir/6/ثبت-نام-هفتمین-دوره-مسابقه-طراحی-انجمن-کتیا/