آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

آرای شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیا

ircatia.ir Competition 2017

CATIA IRAN Cummunity

انجمن کتیای ایران

 

چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیای ایران

 

"آرای گروه پیشرفته"

 

آرای کسب شده از شرکت کنندگان

امتیاز در مسابقه

آرمان رمضانى مقدم

115

 30

صالح فاضلى

69

29

احسان آرمودلى

49

28

مريم رحمتي

32

27

سينا ولى

30

 26

هادى رحيمى فر

29

25

سيد احسان مرتضوى

26

24

رضا نادريان

25

 23

فرشيد محمدى سمانى

21

 22

امير شهاب

21

 22

محمد فيلو

20

21

ميلاد خدابنده

17

20

فربد ملا حسينى

10

19

منصورداودى

10

19

سعيد وكيل

8

18

شهرام صادقى

7

17

ايمان صادقى

5

16

امير هوشنگ احمدى 

4

15

پويا احمد پور

4

15

خشايار خيامى

3

14

حسن چوبكيان

3

 14

محمد على شهبازى

3

14

 

"آرای گروه مقدماتی"

 

آرای کسب شده از شرکت کنندگان

امتیاز در مسابقه

فرشيد محمدى سمانى

57

30

ماهان مختارى

53

 29

بهار نيك خو

33

28

پارسا فرخى

24

27

هادى عليرضايى

23

26

على سيحون 

19

25

محمد جواد  عربلو فرجى

19

25

كوروش وافرى

18

24

محمد لندرانى

18

24

جواد حسنى گنجى

17

23

حسين كريمى  لقب

15

22

محسن مصطفايى 

15

22

مهيار تركمن

15

22

سعيد بى غم

14

21

حسام قليان

13

20

سيد حميدرضا حسينى فر

11

19

ميلاد فيلى 

11

19

حسن بادپروا

10

18

موسوى ميرعلى

10

18

عليرضا هدايتى

9

17

امير اسماعيل زاده

8

16

شهريار خوشقدم

6

15

محمد حسين رحمانى

6

15

صالح فاضلى

5

14

كيان تهرانيان

5

14

محمد رنجبر

5

14

محمد امين محمديان

4

13

فاضل غلامشاهى  

3

12

محمد جواد على پور چالى  احمد

3

12

اميرحسين درى 

2

11

داود رنگرز

2

11

وحيد مشيرى

2

11

على حسينى

1

10

امير محمد غلامرضائى

0

10

پوريا كاظم  زاده

0

10

سعيد ملك زاده

0

12

صداقت فاضلى  

0

10

ميثم اعجازى

0

10

 

 

 

آرای شرکت کنندگان به یکدیگر

رای دهندگان

نفر اول (4امتیاز)

نفر دوم (3امتیاز)

نفر سوم (2امتیاز)

نفر چهارم (1امتیاز)

امیرحسین دری مهیار تركمن شهریار خوش قدم حسین كریمی لقب محسن مصطفایی
آرمان رمضانی مقدم رضا نادریان صالح فاضلی سید احسان مرتضوی
سعید ملک زاده فرشید محمدی ماهان مختاری بهار نیکخو داود رنگرز
احسان آرمودلی فربد ملاحسینی سینا ولی امیر شهاب
علی حسینی        
       
بهار نیکخو  پارسا فرحى فرشيد محمدى فاضل غلامشاهى  سعيد بى غم
مريم رحمتى صالحى آرمان رمضانى مقدم صالح فاضلى  احسان آرمودلى
امیرمحمد غلامرضایی        
       
سعید بی غم حسین کریمی لقب مهیار ترکمن فرشید محمدی سمانی بهاره نیکخو
آرمان رمضانی مقدم امیر شهاب فرشید محمدی سمانی صالح فاضلی
محمد امین محمدی ماهان مختاری محمدجواد علی پور علی سیحون کوروش وافری
آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی هادی رحیمی فر شهرام صادقی
جواد حسنی گنجی هادی علیرضایی محمد لندرانی کوروش وافری فرشید محمدی
       
هادی علیرضایی حسام محمد قلیان محسن مصطفایی میر علی موسوی میلاد فیلی
آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی سعید وکیل احسان آرمودلی
فاضل غلامشاهی محسن مصطفايي جواد حسني گنجي امير اسماعيل زاده فرشيد محمدي
فرشيد محمدي سماني ميلاد خدابنده هادي رحيمي فر منصور داودي
فرشید وکیلی محمد امین محمدی علیرضا هدایتی محمد جواد عربلو فرجی داوود رنگرز
فرشید محمدی سمانی صالح فاضلی آرمان رمضانی مقدم امیر هوشنگ احمدی
حسن بادپروا محمدحسین رحمانی بخش سیدحمیدرضا حسینی فر    
هادی رحیمی فر محمد فیلو رضا نادریان محمد فیلو
حسام محمد قلیان هادی علیرضایی محسن مصطفایی میلاد فیلی میر علی موسوی
آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی رضا نادریان سعید وکیل
کیان تهرانیان محمدجواد عربلو فرجی ماهان مختاری علی سیحون حمید رضا حسینی فر
احسان آرمودلی سینا ولی آرمان رمضانی مقدم سید احسان مرتضوی
علیرضا هدایتی امیر اسماعیل زاده فرشید وکیلی حسین کریمی لقب محمد جواد عربلو فرجی
منصور داودی حسن چوبکیان سعید وکیل امیر هوشنگ احمدی
محمد لندرانی میلاد فیلی علی سیحون حسن بادپروا علی حسینی
هادی رحیمی فر سید احسان مرتضوی محمد فیلو رضا نادریان
میرعلی موسوی هادی علیرضایی محسن مصطفایی وحید مشیری حسام محمد قلیان
آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی رضا نادریان سعید وکیل
محمدحسین رحمانی ماهان مختاري حسام محمد قليان  محسن مصطفايي فرشيد محمدي
احسان آردمولي امير شهاب آرمان رمضاني امير هوشنگ احمدي
محمدجواد علی پور پارسا فرخی جواد حسنی گنجی بهار نیکخو ماهان مختاری
احسان آرمودلی مریم رحمتی آرمان رمضانی مقدم فرشید محمدی سمانی
محمد رنجبر ميلاد فيلى كوروش وافرى حسام محمدقليان محسن مصطفى
آرمان رمضانى مقدم مريم رحمتى رضا نادريان صالح فاضلى
محسن مصطفایی میلاد فیلی هادی علیرضایی حسام محمدقلیان میر علی موسوی
آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی سینا ولی رضا نادریان
شهریار خوش قدم فرشید محمدی سمانی ماهان مختاری جواد حسنی گنجی علی سیحون
مریم رحمتی صالحی احسان مرتضوی آرمان رمضانی احسان آرمودلی
میثم اعجازی پارسا فرخی حسام محمد قلیان ماهان مختاری علی سیحون
سینا ولی صالح فاضلی سید احسان آرمودلی آرمان رمضانی مقدم
کوروش وافری ميلاد فيلى محمد جواد عربلو فرجی محمد رنجبر حسام محمد قليان
صالح فاضلى آرمان رمضانى مقدم منصور داوودى رضا نادريان
پوریا کاظم زاده بهار نيك خو محمد لندرانى ميرعلى موسوى وحيد مشيرى
احسان آرمودلى مريم رحمتى فربد ملاحسينى امير هوشنگ احمدى
محمد جوادعربلوفرجی کیان تهرانیان کوروش وافری فرشید وکیلی عیرضا هدایتی
آرمان رمضانی خشایارخیامی میلاد خدابنده شهرام صادقی
ماهان مختاری حسن رحمانى شهريار خوش قدم على سيحون سيد حميد رضا حسني فر
احسان آرمودلى منصور داوودى سيد احسان مرتضوى محمد فيلو
علی سیحون محمد لندرانی کوروش وافری مهیار ترکمن فرشید وکیلی
هادی رحیمی فر میلاد خدابنده مریم رحمتی فربد ملاحسینی
میلاد فیلی محسن مصطفی کوروش وافری محمد رنجبر محمد حسام قليان
آرمان رمضانى مقدم مريم رحمتى رضا نادريان صالح فاضلى
امیر اسماعیل زاده بهار نیکخو فرشید محمدی ماهان مختاری پارسا فرخی
فرشید محمدی احسان ارمودلی ارمان رمضانی مقدم فرشید محمدی
پارسا فرخی امیر اسماعیل زاده صالح فاضلی هادی علیرضایی مهیار ترکمن
آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی محمد فیلو مریم رحمتی
صالح فاضلی ماهان مختاری فرشید محمدی بهار نیکخو کوروش وافری
احسان مرتضوی آرمان رمضانی مقدم منصور داودی هادی رحیمی فر
صداقت فاضلی        
بهار نیکخو جواد حسنی گنجی فرشید محمدی ماهان مختاری
مهیار ترکمن سعید بی غم حسین کریمی لقب ارش دری علی سیحون
هادی رحیمی فر فرشید محمدی امیر شهاب ایمان صادقی
سیدحمیدرضا حسینی فر بهار نیکخو جواد حسنی گنجی فرشید محمدی ماهان مختاری
احسان آرمودلی سینا ولی شهرام صادقی آرمان رمضانی مقدم
حسین کریمی لقب سعید بی غم  مهیار ترکمن فرشید محمد سمانی بهاره نیکخو
سینا ولی آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی میلاد خدابنده
وحید مشیری هادی علیرضایی محسن مصطفایی علی موسوی  حسام محمد قلیان
آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی رضا نادریان سعید وکیل
داود رنگرز        
       
امیرهوشنگ احمدی ماهان مختاری محمد جوادعلیپور فرشید محمدی علیرضا هدایتی
سینا ولی  صالح فاضلی  احسان آرمودلی   فربد ملا حسینی
امیر شهاب فرشید محمدی بهار نیکخو سعید بی غم مهیار ترکمن
آرمان رمضانی مقدم فرشید محمدی سمانی سینا ولی شهرام صادقی
محمدعلی شهبازی        
       
شهرام صادقی ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻭﻛﻴﻠﻲ ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺤﻮﻥ ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ
اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺎﺏ ﺣﺴﻦ ﭼﻮﺑﻜﻴﺎﻥ ﻣﺮﻳﻢ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎﻥ ﻣﺮﺗﻀﻮﻱ
آرمان رمضانی مقدم محمد جواد عربلو فرجی سید محمد رضا حسینی فر

علی سیحون

سعید بی غم
صالح فاضلی سینا ولی منصور داودی سید احسان مرتضوی
فرشید محمدی سمانی میرعلی موسوی ماهان مختاری مهیار ترکمن جواد حسنی گنجی
آرمان رمضانی مقدم سیداحسان مرتضوی امیرشهاب محمد فیلو
هادی رحیمی فر حسن بادپروا محمد لندرانی مهیار ترکمن علی سیهون
محمد فیلو رضا نادریان صالح فاضلی امیر شهاب
خشایار خیامی محمد جوادعربلوفرجی فاضل غلامشاهی جواد حسنی گنجی علی سیحون
آرمان رمضانی مقدم فربد ملاحسینی محمد فیلو صالح فاضلی
میلاد خدابنده علی سیحون حسین  کریمی لقب محمد حسین رحمانی محمد جواد عربلو فرجی
ایمان صادقی مریم رحمتی خشایار رحیمی فر سینا ولی
حسن چوبکیان فرشید محمدی بهار نیکخو محسن مصطفایی محمد لنذرانی
 احسان آرمودلی آرمان رمضانی مقدم شهرام صادقی محمد فیلو
سیداحسان مرتضوی فرشید محمدی ماهان مختاری محمد لندرانی علی سیحون
صالح فاضلی آرمان رمضانی مقدم مریم رحمتی منصور داودی
احسان آرمودلی ماهان مختاری سید حمیدرضا حسینی فر هادی علیرضایی کیان تهرانیان
اقای خدابنده مرتضوی  شهبازی سعید وکیل
منصور داودی علیرضا هدایتی سید ماهان مختاری کوروش وافری حسین کریمی لقب
پویا احمد پور آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلی سید احسان مرتضوی
سعید وکیل فرشید محمدی محمد لندرانی ماهان مختاری حسین کریمی لقب
آرمان رمضانی مقدم سید احسان مرتضوی محمد فیلو امیرهوشنگ احدی
فربد ملاحسینی فرشيد محمدى على سيحون پارسا فرخى محمد جواد على پور
آرمان رمضانى مقدم صالح فاضلى مريم رحمتى سينا ولى
ایمان صادقی فرشید محمدی پارسا فرخی حسام محمد قلیان مهیار ترکمن
میلاد خدابنده  صالح فاضلی آرمان رمضانی محمد علی شهبازی
مریم رحمتی بهار نیکخو فرشید محمدی پارسا فرخی علی سیحون
آرمان رمضانی مقدم احسان آرمودلی صالح فاضلی  سینا ولی
محمد فیلو فرشید محمدی ماهان مختاری پارسا فرخی سعید بی غم
هادی رحیمی فر رضا نادریان صالح فاضلی احسان آرمودلی
رضا نادریان حسن بادپروا محمد لندرانی صالح فاضلی محمد رنجبر
هادی رحیمی فر محمد فیلو صالح فاضلی امیر شهاب
سینا ولی پارسا فرخی بهار نیکخو فرشید محمدی سیدحمیدرضا حسینی فر
امير شهاب فرشيد محمدى سمانى آرمان رمضانی مقدم صالح فاضلى
پویا احمد پور فرشید محمدی  ماهان مختاری پارسا فرخی حسین کریمی
منصور داوودی احسان ارمودلی ارمان رمضانی فرشید محمدی سمانی

 

 
بازديد : 1323 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : آرای شرکت کنندگان در چهارمین دوره مسابقه طراحی انجمن کتیا

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

static ©