آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

ارگونومی در کتیا CATIA (قسمت دوم)

ارگونومی در کتیا CATIA

دانشی همگام با توسعه صنعت

کاری از انجمن کتیا ایران

 

    

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس هومن لادن

 

 

(قسمت دوم)

در این قسمت با مطالب زیر آشنا می شوید:

  • کپی کردن آدمک
  • حرکت دادن اعضای آدمک با ابزار Inverses Kinematics
  • تعیین موقعیت آدمک با استفاده از Compass
  • حالت های استاندارد آدمک

 

کپی کردن آدمک

چنانچه قصد کپی کردن آدمک در محیط طراحی را داشتید ابتدا بر روی نام آدمک در قسمت Product کلیک راست کرده و کپی را انتخاب می کنیم . سپس بر روی سرشاخه  Product کلیک راست کرده و گزینه Paste را انتخاب کنید .

 

 

همان طور که مشاهده می کنید در صفحه طراحی کپی گرفته شده از آدمک دیده نمی شود علت آن قرار گرفتن و منطبق شدن دو آدمک بر روی هم است .

 

 مربع قرمز زنگ Compass قابلیت حرکت دادن  Compass درمحیط طراحی را فراهم می کند .برای جابجا کردن Compass باید بر روی این مربع قرمز رنگ کلیک کرده و در حالتی که دکمه سمت چپ موس نگه داشته شده است آن را در محیط طراحی حرکت داد.

 

Compass را برداشته و بر روی بخشی از آدمک قرار دهید حال با کلیک بر روی هر بخش دلخواه از آدمک و سپس کلیک بر روی محورهای Compass مشاهده خواهید کرد کل آدمک به رنگ نارنجی رنگ درخواهد آمد که نشان دهنده آن است که آدمک در حالت انتخاب قرار گرفته استو شرایط برای تغییر مکان آن فراهم است حال با استفاده از محورهای Compass می توانید آدمک را در جهات دلخواه جابجا کنید .

 

معرفی ابزارهای Inverse Kinematics Worker Frame Mode  و Inverse Kinematics Segment Frame Mode

برای حرکت دادن اعضای آدمک ابزارهای دیگری به نام هایInverse Kinematics Worker Frame Mode  و Inverse Kinematics Segment Frame Mode در جعبه ابزار Manikin Tools وجود دارد که قابلیت حرکت دادن سریع تر ابزار را دارد .

 

ابزار Inverse Kinematics Worker Frame Mode

برای دسترسی به این ابزار مسیر زیر را دنبال کنید .

Manikin Tools -->>Inverse Kinematics Worker Frame Mode

 

 

بر روی این ابزار کلیک کنید سپس بر روی عضوی که قصد حرکت دادن آن را دارید کلیک کنید به محض انتخاب عضو مشاهده خواهید کرد که به صورت خودکار Compass بر روی عضو قرار گرفته است .

 

حال با استفاده از محورهای Compass می توانید عضو را حرکت دهید در حالت Inverse Kinematics Worker Frame ModeCompass مختصات سابق خود را حفظ می کند و تنها نقطه مبدا جابجا شده و به موقعیت جدید منتقل می شود به بیان دیگر Compassبه صورت قراردادی بر روی عضو مورد نظر قرار می گیرد

ابزار Inverse Kinematics Segment Frame Mode

برای دسترسی به این ابزار مسیر زیر را دنبال کنید .

Manikin Tools -->> Inverse Kinematics Segment Frame Mode

بر روی این ابزار کلیک کنید سپس بر روی عضوی که قصد حرکت دادن آن را دارید کلیک کنید به محض انتخاب عضو مشاهده خواهید کرد که به صورت خودکار Compass بر روی عضو قرار گرفته است و عضو مرد نظر به صورت شبکه های نارنجی رنگ قابل مشاهده است که به معنای این است که عوض در حالت انتخاب قرار گرفته است . حال با استفاده از محورهای Compassمی توانید عضو را حرکت دهید در حالت Inverse Kinematics Segment Frame ModeCompass به صورتی بر روی عضوی قرار می گیرد که محور عمودی z مختصات خود را تغییر داده و به صورت عمود بر سطح عضو قرار میگیرد.

 

بررسی حالت های استاندارد قرار گیری آدمک

برای دسترسی به حالت های استاندارد قرارگیری آدمک مسیر زیر را دنبال کنید

Manikin Tools -->>Standard Position

 

 

پس از کلیک بر روی ابزار بر روی زیرشاخه آدمک در درخت طراحی کلیک کنید .

 

با اجرای این عمل پنجره  Standard Pose باز خواهد شد .

 

در این پنجره زیر شاخه های زیر وجود دارد که به توضیح هریک می پردازیم :

Sit حالت نشسته

Squat حالت چمباتمه

Stoop خم شدن بدن به جلو و عقب

Twist  پیچش بدن به چپ و راست

Lean متمایل شدن به چپ و راست

Hand Grasp درک دست

Adjust Elbow تنظیم آرنج

پیش از شروع کار بهتر است موقعیت قرارگیری آدمک را به شکل اولیه بازگردانید تا کلیه تنظیمات سابق از بین رفته ونوع قرارگیری آدمک به صورت پیش فرض درآید . برای این کار بر روی زیرشاخه آدمک کلیک راست کرده و از منوی Posture گزینه Initial  را انتخاب کنید

با اجرای این دستور مشاهده خواهید کرد که نوع قرارگیری آدمک به حالت پیش فرض در می آید.

اگر در همان مسیر گزینه Reset Posture را انتخاب کنید حالت دست ها نیز موازی با پا قرار می گیرد .

1 - Sit: حالت نشسته

در پنجره Standard Pose بر روی سرشاخه Sit رفته . همان طور که مشاهده می کنید آدمک شکل نشسته به خود می گیرد

 

 

در پنجره Standard Pose و در قسمت Translation می توانید نوع شکل نشستن را تغییر دهید و میزان عمق و ارتفاع را تنظیم کنید برای تغییر این اندازه ها می توانید هم مقادیر را درمحیط طراحی و هم در پنجره مذکور تغییر دهید .

 

 

در این پنجره وسایر پنجره های سرشاخه های بعدی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت دو بخش به نامهای Display و Constraint وجود دارد که بین تمامی سرشاخه های این ابزار مشترک است.

 

 

Animate Viewpoint

با انتخاب این گزینه آدمک به طور کامل در محیط قرار می گیرد و در بهترین وضعیتی که موقعیت آدمک قابل مشاهده است قرار می گیرد به دلیل اینکه انتخاب این گزینه دقت را بالاتر برده و بهترین عملکرد دید را به دست می دهد توصیه می شود این گزینه را فعال کنید .

Keep Eye Direction

با انتخاب این گزینه مسیر دید ثابت نگه داشته می شود و بدن به حالتی قرار می گیرد که مسیر دید تغییر نکند .

Keep hand(s) position/orientation

با انتخاب این گزینه دست راست ، دست چپ و یا هردو وضعیتی آزاد و مستقل نسبت به حرکت سایر اعضای بدن پیدا می کنند و همچنین در حالت های پیچش و متمایل شدن بدن ، دست شکل بدن را حس کرده و از سطح بدن رد نخواهد شد.

پیش از بررسی سربرگ بعدی بهتر است دوباره موقعیت شکل گیری آدمک را به حالت Initial درآورد.

 

2- Squat حالت چمباتمه

در سربرگ دوم حالت Squatیا حالت چمباتمه وجود دارد

 

 

در این پنجره و در قسمت Squattingمی توان میزان عمق را تنظیم کرد

 

3 - Stoop خم شدن بدن به جلو و عقب

 

در این پنجره بخشی به نام Rotation وجود دارد که دارای دو حالت  Pelvis و Trunk است

 

 

در حالت Pelvis خم شدن از نشیمن گاه و در حالت  Trunkخم شدن از کمر انجام می گیرد

4 - Twist پیچش بدن به چپ و راست

در این بخش می توان بدن را به چپ و راست تغییر داد.

5- Lean  متمایل شدن به چپ و راست

با انتخاب این گزینه می توانید بدن را به سمت چپ و راست متمایل کنید .

 

6 - Hand Grasp شکل دست

در این حالت می توانید فرم گرفتن دست را داشته باشید

در این پنجره در قسمت Type  سه حالت Spherical Grasp (شکل کره ای) ، Cylindrical Grasp (شکل استوانه ای) و Pinch Grasp (شکل گیره ای) وجود دارد که حالت های مختلف دست برای گرفتن اشیا است .

 

Grasp(شکل کره ای)

 

Cylindrical Grasp(شکل استوانه ای)

 

Pinch Grasp(شکل گیره ای)

 

در بخش Grasping  می توان میزان حلقه گرفتگی را کم یا افزایش داد

7 - Adjust Elbow: تنظیم آرنج

در این سربرگ می توانید میزان باز یا بسته شدن آرنج را تعریف کنید و در قسمت Elevation از این پنجره این امکان را خواهید داشت که میزان بازشدن یا جمع شدن آرنج را تنظیم کنید

 

 

در شماره بعدی ارگونومی در نرم افزار CATIA به موضوعات زیر پرداخته می شود.

  • معرفی ابزار Posture Editor
  • تعیین رنگ اعضاء
  • تعیین موقعیت آدمک در خودرو
  • تنظیم صدای برخورد اشیاء با آدمک

این مقاله در شماره 46 مجله ساخت و تولید مورخ مهر 1392 به چاپ رسیده است . هر گونه کپی برداری از این اثر پیگرد قانونی دارد.

 

 


دریافت فایل PDF

 

مقالات آموزشی ارگونومی در کتیا CATIA

 
ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت اول) چاپ شده در شماره 45 مجله ساخت و تولید
ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت دوم) چاپ شده در شماره 46 مجله ساخت و تولید
ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت سوم) چاپ شده در شماره 47 مجله ساخت و تولید

 

بازديد : 5980 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : مقاله ارگونومی همگام صنعت توسعه ساخت و تولید مجله catia

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

static ©