آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· اميد سجادي[1983]تمامی بازدیدکنندگان
· مرتضی چلو پز امینی[2378]تمامی بازدیدکنندگان
· نعمت بابائی[1936]تمامی بازدیدکنندگان
· اردشیر بابائی[2035]تمامی بازدیدکنندگان
· مسعود حسن نژاد دانشمند[1465]تمامی بازدیدکنندگان
· فرشاد جیروند[1761]تمامی بازدیدکنندگان
· سلیم علی زاده[1482]تمامی بازدیدکنندگان
· محمود رسولی[1941]تمامی بازدیدکنندگان
· شهروز زارع منش[2419]تمامی بازدیدکنندگان
· مهدی خدائی[1835]تمامی بازدیدکنندگان
· کورش سالاری[2725]تمامی بازدیدکنندگان
· آیت هنرآموز[2051]تمامی بازدیدکنندگان
· میلاد خانبابا[1763]تمامی بازدیدکنندگان
· فرشید کنعانی[2845]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا میرانی[2178]تمامی بازدیدکنندگان
· امین رضائی[2014]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا مختاری[2171]تمامی بازدیدکنندگان
· حسام امیدی[559]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد باقر سرخیل[2028]تمامی بازدیدکنندگان
· طالب نوابی[2330]تمامی بازدیدکنندگان


static ©