آخرین اخبار :

Catia.ir

طراحی شراد فن خودرو
کانکس شرکت قصریخ
نگهدارنده سپر تندر 90
پروانه فن پراید
نگهدارنده پروژکتور تندر 90
صافی بنزین خودرو پژو
رادیاتور خودرو مگان
سیمرغ جشنواره فجر
پمپ کمپرسور

نسخه های نرم افزار کتیا CATIA

آمار کاربران

صفحات سایت


نام صفحهبازدیدقابليت نمايش
· سهند عطری[54]تمامی بازدیدکنندگان
· تمرین برطرف کردن اشکالات طراحی[228]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدحسین میخچی[280]تمامی بازدیدکنندگان
· محمد بخشی[161]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدحسین مومنی[105]تمامی بازدیدکنندگان
· آرین یازی[183]تمامی بازدیدکنندگان
· مهدی زمانی[106]تمامی بازدیدکنندگان
· سیدعلی قصابی[136]تمامی بازدیدکنندگان
· متحرکسازی چرخ دنده ها در نرم افزار کتیا[240]تمامی بازدیدکنندگان
· محمدجواد پوررمضانی[65]تمامی بازدیدکنندگان
· علیرضا اسکندری[180]تمامی بازدیدکنندگان
· راهله حیدرپور[170]تمامی بازدیدکنندگان
· وحید فیض آبادی[175]تمامی بازدیدکنندگان
· مهسا فیض آبادی[199]تمامی بازدیدکنندگان
· سعید رضائی[202]تمامی بازدیدکنندگان
· حسین بودری[167]تمامی بازدیدکنندگان
· شاهو بهرامیان[122]تمامی بازدیدکنندگان
· پردیس اکبری[181]تمامی بازدیدکنندگان
· دنیا شیرنگی[136]تمامی بازدیدکنندگان
· کیوان رضائی[320]تمامی بازدیدکنندگان


static ©